جو بیشتر مناطق کشور پایدار است

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به جو پایدار در بیشتر مناطق کشور از بارش پراکنده در ارتفاعات البرز شرقی و مرکزی، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و دامنه‌های زاگرس جنوبی خبر داد.