نابودی ۵۰هزار شغل با هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در کشور قاچاق اساسی‌ترین ریشه‌های بیکاری، پولشویی و فرار مالیاتی است، گفت: هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حداقل ۵۰ هزار شغل را نابود می‌کند.