خودروهای 150 تا 200میلیونی بازار تهران +جدول

اقتصاد آنلاین – مرضیه طهماسبی؛ آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی شهریور ماه 97 است که بین 150 تا 200 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛