حکم حکومتی درباره آتش زدن کالاهای قاچاق اجرا شود

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به حکم حکومی رهبر انقلاب در مورد کالای قاچاق گفت: باید حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر آتش زدن کالاهای قاچاق اجرایی شود.