اقدام تازه چین برای حمایت از یوآن

بانک مرکزی چین، در جدیدترین اقدام حمایتی خود در شرایط جنگ تجاری با آمریکا، نرخ مرجع روزانه خود برای یوآن را با بیشترین میزان افزایش آن در ۱۵ ماه گذشته، بالا برد.