چقدر هود آشپزخانه به کشور وارد شد؟

بر اساس آمار گمرک در ۴ ماهه نخست سال ۹۷، بیش از ۹۷ تن هود از ۷ کشور وارد ایران شده است.