750 نوع کالا معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی گمرک

معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تعداد کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در شرکت‌های تولیدی، صنعتی از ۲۵ به ۷۵۰ مورد رسید؛ ولی نیاز است تعدادی از کالاهای ضروری به این لسیت افزوده شوند.