میانگین قیمت آپارتمانهای معامله شده در سطح شهر تهران +اینفوگرافیک

این اینفوگرافیک میانگین قیمت آپارتمانهای معامله شده در سطح شهر تهران از فروردین ۱۳۹۵ تا مرداد 1397 را نشان می دهد.