استقرار ناو هواپیمابر «ترومن» در خلیج فارس پس از غیبت پنج ماهه

نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناوگروه تهاجمی به رهبری ناو هواپیمابر «یو. اس. اس. ترومن» بندرگاه مبدأ خود را ترک کرده تا مأموریت پیشین خود را از سر بگیرد.