گتوند نتیجه اشتباه مدیریتی بود نه مهندسی

سد گتوند علیا یکی از سیاسی‌ترین سدهای ایران است. سدی که «حبیب‌الله بیطرف» وزیر نیروی زمان اجرای آن می‌گوید حتی آبگیری گتوند هم سیاسی بود. اگرچه آب خروجی این سد اکنون کیفیت قابل قبولی دارد اما میزان شوری (EC) آب در ارتفاع 145 تا کف مخزن بین چهار هزار میکروموس تا 200 هزار میکروموس است و کارشناسان درباره آن نگران هستند.