نایت بامبر سلطنتی! +تصاویر

A.W.38 یک بمب‌افکن شب یا همان نایت بامبر به شمار می‌رود. بدین معنا که این بمب افکن به طور خاص برای انجام ماموریت های بمباران شبانه طراحی شده است. البته اصطلاح مذکور؛ نایت بامبر، در حال حاضر عمدتا از اهمیت تاریخی برخوردار است.