مربی و بازیکن پرسپولیس توبیخ شدند

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص بازیکن و مربی تیم پرسپولیس را صادر کرد.