پدر کودک آزار مرندی در تهران دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری پدر کودک آزار مرندی در مخفیگاهش در تهران خبر داد.