نخستین محموله صادراتی گل ایران آماده ارسال به هلند است

مدیرکل دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نخستین محموله صادراتی گل از ایران به هلند در 20 سپتامبر آماده ارسال است.