پیشنهاد برجامی یک مقام روس به ایران

معاون وزیر امور خارجه روسیه با حمایت از توافق هسته‌ای ایران، گفت تهران باید برای حفظ برجام امتیازاتی را به طرف‌های تجاری خود واگذار کند.