بی‌احترامی رییس گروه اقدام ایران به نیروهای امنیتی ایران

رییس گروه اقدام ایران می‌گوید وزارت خارجه آمریکا برای اقدام علیه ایران، روی تحلیل‌های بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها حساب می‌کند.