تشریح جزییات آرای‌ سوال از رییس‌جمهوری

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس با اشاره به برخی حواشی ایجاد شده در فضای مجازی، توضیحاتی را درباره برخی سوءتفاهمات در خصوص آرای‌ سوال از رییس‌جمهوری ارائه کرد.