تلاش عراق برای معافیت از تحریم ایران

نخست‌وزیر عراق می‌گوید که دولتش در نظر دارد هیأتی جهت گفتگو با آمریکا در جهت تعاملات مالی با ایران، به واشنگتن اعزام کند.