مرگ ناگهانی اپراتور تاورکرین در میان آسمان +عکس

اپراتور جوانی که مشغول کار با دستگاه تاورکرین بود، حین کار به علت نامعلوم جان باخت.