تلاش برای برقی کردن موتورهای پلیس

رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: دوچرخه سواران اندکی که در حال حاضر در سطح شهر تهران تردد می کنند به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام نمی‌گذارند.