باید ایران را از سوریه بیرون برانیم

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت در سازمان ملل سر نمایندگان کشورهایی که علیه رژیم صهیونیستی صحبت کنند فریاد می‌زند.