عدم ارجاع موضوع سؤال از رئیس‌جمهور به قوه قضاییه برخلاف قانون است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: عدم ارجاع موضوع سؤال از رئیس جمهور به قوه قضاییه برخلاف قانون است و اینکه چگونه و با چه کیفیتی مسئله به قوه قضاییه ارسال شود موضوعی است که در هیأت رئیسه مجلس در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.