جلسه دوم محاکمه ٣ اخلالگر اقتصادی فردا برگزار می‌شود

جلسه دوم محاکمه سه اخلالگر اقتصادی که با ارز دولتی مبادرت به واردات گوشی و فروش آن به قیمت آزاد کرده بودند، فردا (چهارشنبه) هفتم شهریورماه در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر به ریاست قاضی موحد برگزار می‌شود.