شهردار تهران: هدف شهرداری ترویج استفاده ازدوچرخه است

شهردار تهران در مراسم افتتاح نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری بر استفاده از وسایل نقلیه ای که آلایندگی کمتری دارند، تاکید کرد.