حادثه حریق نفتکش در منطقه شهران تلفات جانی نداشته است/آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت پاکسازی محیط

مدیر استان تهران شرکت پخش فرآورده های نفتی استان تهران: حادثه حریق نفتکش تلفات جانی در پی نداشته و با تخلیه به موقع باقیمانده بنزین موجود در مخزن این نفتکش و انتقال آن به انبار، جای نگرانی از بابت نشت سوخت به محیط محل حادثه وجود ندارد.