مقام نفتی سعودی: قطع کامل صادرات نفت ایران ممکن نیست

ابراهیم المهنا مشاور وزیر انرژی عربستان سعودی روز سه شنبه گفت: بعید است صادرات نفت ایران با تحریم های کنونی آمریکا، کاملا متوقف شود.