قابلیت مدیریت زمان استفاده به یوتیوب اضافه شد

یک اپلیکیشن نمایش ویدئو قابلیتی ارائه کرده که به کابران اجازه می دهد مدت زمان استفاده از آن را مدیریت کنند.