«استیضاح» کار یک وزارتخانه را سه ماه به تاخیر می‌اندازد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه استیضاح سه ماه کار یک وزارتخانه را به تاخیر می اندازد، افزود: دولت برای جلب حمایت یکپارچه سایر قوا، باید باید به نظر آنها بیشتر توجه داشته باشد.