کیش پایتخت موسیقی ایران

طنین صدای موسیقی و حضور هنرمندان نامدار ایران در جشنواره تابستانی کیش 97 و استقبال گردشگران از کنسرت های موسیقی، جزیره کیش را به «پایتخت موسیقی ایران» تبدیل کرده است.