6 پیشنهاد بورس تهران برای اصلاح ساختار معاملات

علی عباس کریمی معاون توسعه بورس تهران گفت: با توجه به تاثیرگذاری، لزوم به‌روزرسانی و تطبیق ریزساختارها با شرایط روز اقتصادی، بورس تهران پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اصلاح و به‌روزسانی ریزساختارهای بورس اوراق بهادار تهران به سازمان بورس ارائه کرده است.