پایان عصر دلار نزدیک است؟

آمریکا در حال حاضر از دلار به عنوان سلاحی اقتصادی بر ضد یک دهم کشورهای جهان استفاده می‌کند.