قیمت عجیب و غریب پوشاک خارجی +عکس

آشفته بازار ارز در کشور سبب اعلام قیمت های عجیب و غریب در تمامی صنوف شده است. بازار پوشاک نیز از این قیمت ها بی نصیب نبوده است.