تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۱۹.۳درصد شد/ همدان بیشترین، هرمزگان کمترین تورم را دارند

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مردادماه سال جاری به ۱۹.۳ درصد رسید و بیشترین نرخ مربوط به استان همدان با ۲۳.۲ درصد و کمترین مربوط به استان هرمزگان با ۱۴.۷ درصد است.