دوره خیابان کشی و پاساژسازی به پایان رسیده است/ فرایند 10 ساله تصویب یک طرح!

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه با بیان اینکه دوره ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده به پایان رسیده‌ است از برنامه دولت برای کاهش توسعه خودرو محور در شهر خبر داد.