افزایش 50درصدی قیمت لوازم خانگی در سال جاری/ کمبود تولید گریبان‌ صنعت لوازم خانگی را گرفت

رییس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش 50 درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.