ابلاغیه بانک مرکزی: رمز دوم ایستا از تراکنش‌های بانکی مبتنی بر کارت حذف شود

بانک مرکزی با صدور ابلاغیه ای ، دستور حذف رمز دوم ایستا از تراکنش‌های بانکی مبتنی بر کارت را صادر کرد