محورهای ۱۴گانه استیضاح شریعتمداری

حدود ۶۰ نماینده مجلس استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت را در ۱۴ محور امضا و جهت رسیدگی به هیات رییسه مجلس ارجاع دادند.