قیمت کودهای یارانه‌ای در سال 97 اعلام شد / 94هزار تن کود تامین و آماده عرضه به کشاورزان است

عضو هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تاکید بر اینکه در سال 97 قیمت کودهای یارانه‌ای افزایش نخواهد داشت، اظهار کرد: کشاورزان هر کیسه 50 کیلوگرمی کود اوره را 38 هزار و 500 تومان، هر کیسه 50 کیلوگرمی کود کود سولفات پتاسیم را 75 هزار تومان، هر کیسه 50 کیلوگرمی کود کلرید پتاسیم را 35 هزارتومان، هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپرفسفات تریپل را 55 هزار تومان خریداری کنند.