قیمت‌گذاری دستوری به التهابات دامن می‌زند / ضربه کاری به بخش تولید

سید جواد حسینی: قیمت‌گذاری کالاهایی که خارج از اراده دولت است و نمی‌توان کل زنجیره تولید آن را تحت کنترل گرفت، قطعا نتیجه نمی‌دهد، بلکه به التهابات دامن هم می‌زند.