افزایش 62درصدی قیمت مسکن/ ریزش معاملات مسکن در مرداد ماه

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده طی مردادماه سال جاری از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 74 میلیون ریال بوده است.