شرایط جدید کسر خدمت فرزندان ایثارگران اعلام شد

سردار کمالی از ابلاغ شرایط جدید کشر خدمت فرزندان ایثارگران به نیروهای مسلح خبر داد.