تکذیب خبر بسته شدن گمرک کیله سردشت

برخلاف برخی اخبار منتشره در مورد بسته بودن گمرک کیله سردشت بدلیل تنش و درگیری، روابط عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار مصاحبه ای رییس این گمرک، از فعالیت عادی گمرک کیله سردشت خبرداد.