استخدام گرافیست در یک شرکت تولیدی – بازرگانی در تهران

یک شرکت تولیدی – بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.