جذب 60تا 90درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و بنیانگذار رشته مهندسی معدن در مقاطع ارشد و دکتری در کشور مجموع ذخایر مواد معدنی در کشور را بیش از 53 میلیارد تن اعلام کرد و گفت: 60 تا 90 درصد سرمایه گذاری خارجی توسط بخش معدن جذب شده است.