سیستم انتقال پول جایگزین سوئیفت راه اندازی می‌شود

اتحادیه اروپا و روسیه برای مقابله با سلطه آمریکا روی نهادهای مالی بین‌المللی به دنبال راه‌اندازی مبادلات پولی مستقل هستند که تحت نفوذ آمریکا نباشد.