تکذیب شایعه امضا برای استیضاح رییس جمهور

در خلال پاسخگویی رییس جمهور به سوالات نمایندگان، شایعه‌ای مبنی بر جمع آوری امضا برای استیضاح روحانی منتشر شد که بعدا مشخص شد موضوع کذب بوده و امضا برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت جمع آوری شده است.