گاز ایران در جیب یک شرکت گمنام

در یک اتفاق جالب و غیرقانونی، شرکت نفت و گاز پارس درصدد امضای قرارداد فروش گاز‌های فلر به یک شرکت گمنام مالزیایی است که با مخالفت شدید امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران همراه شده است.