بسته شدن پرونده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس، هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات درجه سه محکوم می‌شود.