سراب اخذ اقامت با خرید املاک خارجی

پرسشی که همواره در ذهن بسیاری از شهروندان وجود دارد، این است که در کدام بازار سرمایه‌گذاری کنند تا سود آنها تضمین شود؟ باید توجه داشت که سوددهی بازارها، بسته به شرایط روز متغیر است.