فرار مالیاتی در کشور نگران کننده است/ بدون دسترسی به اطلاعات صحیح نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، فرار مالیاتی در کشور را نگران کننده خواند و گفت: بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و متقن از سطح درآمدها نمی توان از فرار مالیاتی در کشور که ابعاد بزرگ و پیچیده ای دارد جلوگیری کرد.